จองทัวร์มะริด ตะนาวศรี มุด่อง เส้นทางด่านสิงขร Myeik Myanmar บ้านมุด่อง-มะริด ทวาย-พุน้ำร้อน ประเทศพม่า Dawei Myanmar 098-0641749 จองตั๋วรถตู้ ไปมะริด

          จองทัวร์มะริด ตะนาวศรี มุด่อง เส้นทางด่านสิงขร Myeik Myanmar บ้านมุด่อง-มะริด ทวาย-พุน้ำร้อน ประเทศพม่า Dawei Myanmar 098-0641749          


จองทัวร์มะริด ตะนาวศรี มุด่อง เส้นทางด่านสิงขร Myeik Myanmar บ้านมุด่อง-มะริด ทวาย-พุน้ำร้อน ประเทศพม่า Dawei Myanmar 098-0641749 จองตั๋วรถตู้ ไปมะริดที่ตั้ง

ตะนาวศรีอยู่ด้านใต้ของประเทศพม่าหรือเมียนม่าร์มีพื้นที่ทั้งหมด 43,328 ตารางกิโลเมตร (16,729 ตารางไมล์) ทิศเหนือติดต่อรัฐมอญ ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ส่วนด้านทิศใต้และตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามัน
ลักษณะภูมิอากาศ
เขตตะนาวศรีมีภูมิอากาศแบบมรสุมร้อนคล้ายกับภูมิอากาศทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยจะมีอุณหภูมิสูงตลอดปี ฤดูแล้งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน และฝนตกชุกในช่วงฤดูมรสุมเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากเทือกเขาตะนาวศรีทำให้มีปริมาณน้ำฝนถึง 120 – 200 นิ้วต่อปีหรือ 1,300 มิลลิเมตรต่อเดือน จนได้ชื่อว่าฝนตกมากเป็นที่สามของโลก

ประวัติศาสตร์

เนื่องจากทวาย มะริด และตะนาวศรีถือเป็นเมืองท่าสำคัญบนทะเลอันดามันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 และเป็นเมืองหน้าด่านของการศึกสงครามระหว่างไทยกับพม่านับแต่โบราณกาล ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งไทยและพม่าได้ผลัดกันเข้าครอบครองดินแดนแห่งนี้เรื่อยมา ตะนาวศรีปรากฏตัวและมีฐานะเป็นรัฐอิสระก่อนการเกิดอาณาจักรพะโค เมาะตะมะ อังวะ สุโขทัยและอยุธยาและเมืองเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยเนื่องจากเป็นเมืองที่พ่อค้าต่างประเทศทางอินเดียและยุโรปนำสินค้าจากทางเรือขึ้นมาขายในเมืองไทย สินค้าหายากที่ถูกนำมาสู่สยามได้แก่ พรมเปอร์เซีย ม้าพันธุ์เปอร์เซีย หรือม้าเทศและม้าพันธ์อาหรับ เป็นต้น จนมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองที่มีความรู้ความสามารถให้ปกครองดูแล ในปีพ.ศ. 2303 พระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงค์คองบองได้ยกทัพมาตีเมืองทวายซึ่งขณะนั้นแข็งเมืองอยู่ และได้ยกพลตามมาตีเมืองมะริดและตะนาวศรี หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2330 พระบาทสมเด็กพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินท์ได้ยกทัพไปตีเมืองทวายคืนจากพม่าแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาอังกฤษก็เข้ามายืดครองดินแดนแถบนี้และตกเป็นของพม่าที่อยู่ในบังคับของอังกฤษอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2411 เป็นต้นมา

ประชากร

ประชากรของเขตตะนาวศรีมี 1.2 ล้านคน และมีหลากหลายชาติพันธ์ เช่น ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และชาวซาโลนหรือชาวมอแกนแต่ก็มีชาวไทยสยามอาศัยอยู่ทางใต้ของเขตตะนาวศรีด้วย ช่วงก่อนปีพ.ศ. 2394 มีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายลาวอพยพออกจากแดนไทยแถบจังหวัดราชบุรีหนืไปเมืองทวาย เมาะลำเลิง มะริด และตะนาวศรี หลังการเสียดินแดนในเขตตะนาวศรี ชาวไทยสยามที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้จึงกลายเป็นประชาชนชาวพม่าและต่อมาก็พบชุมชนชาวไทยแถวเกาะสองและลุ่มน้ำตะนาวศรี นอกจานั้นยังมีชาวจีนฮกเกี้ยน ไทใหญ่และชาวว้าอาศัยอยู่ในเขตนี้เช่นเดียวกัน
ศาสนาและความเชื่อ
ประชากรส่วนใหญ่ของเขตตะนาวศรีนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเช่นเดียวกับคนพม่าทั่วไปส่วนชาวพม่าเชื้อสายมลายูนับถือศาสนาอิสลามและพบว่าชาวกะเหรี่ยงหลายคนนับถือศาสนาคริสต์อันเนื่องมาจากการเผยแผ่ของมิชชันนารีในยุคอาณานิคม ส่วนชาวซาโลนหรือชาวมอร์แกนยังคงเป็นพวกนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจานั้นชาวตะนาวศรียังมีความเชื่อเรื่องผีหรือนัต (Nat) เหมือนชาวพม่าทั่วไปด้วยเช่นกัน ชาวพม่าเชื่อว่านัตมีทั้งหมด 39 ตน

ภาษา

ในอดีตนั้นประชากรในเขตนี้ใช้ภาษาไทย ภาษามอญ ภาษากะเหรี่ยง และภาษามลายู ว่ากันว่าช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นั้นประชากรส่วนใหญ่ในเขตตะนาวศรีพูดภาษาสยาม แม้นในปัจจุบันนี้ยังมีคำไทยโบราณพบเจออยู่ในภาษาพูดของชาวทวาย เช่นคำว่า ‘คลอง’ ชาวทวายพูดว่า ‘คล่อง’ และคำว่า ‘อ่าง’ ชาวทวายเรียกว่า ‘อ่า’ ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของเขตตะนาวศรีใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารระหว่างกลุ่ม และเป็นภาษาราชการ แต่ภาษาพม่าที่พูดกันนั้นก็มีสำเนียงท้องถิ่นที่ไม่เหมือนชาวย่างกุ้งพูดแต่อย่างใด

เทศกาล

เทศกาลส่วนใหญ่ที่เฉลิมฉลองกันในเขตตะนาวศรีก็คล้ายกับเทศกาลของคนไทย เช่น เทศกาลเดือน 5 หรือ ‘สงกรานต์’ ซึ่งชาวพม่าเรียกว่าเทศกาล ‘ธิงยัน’ (Thingyan) ซึ่งตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปีซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทย มีการสรงน้ำพระ เล่นสาดน้ำ และรดน้ำอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ นอกจากนั้นก็มีเทศกาลออกพรรษาหรือเรียกว่า ‘ตะตินจุ๊ด’ (Thadingyut) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งที่ทวาย มะริด และปะลอ (Palaw) จะมีการแห่พระพุทธรูป 28 องค์ไปรอบเมืองด้วย สำหรับชาวซาโลนหรือชาวมอร์แกนซึ่งอาศัยอยู่ตามหมู่เกาะมะริดซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กๆ ถึง 800 เกาะจะมีเทศกาลของตัวเองในเดือนกุมภาพันธ์ที่เกาะลัมปีหรือลาปี (Lapi) ซึ่งแปลว่า Full Moon ซึ่งจะมีการร้องรำทำเพลงและแข่งเรือ

การเดินทางท่องเที่ยวในพม่าเป็นกลุ่มครอบครัว หมู่คณะ หรือเพื่อนฝูง สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเหมารถนำเที่ยวพร้อมไกด์ ทางเรามีรถไว้บริการให้กับทุกท่านในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถตู้ทั้งแบบ 7 ที่นั่งและ 12 ที่นั่ง V.I.P หรือรถบัสคันใหญ่ 40 ที่นั่ง และมีไกด์ที่ชำนาญในแต่ละพื้นที่นำเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพม่าตอนใต้ ทวาย มะริด ตะนาวศรี 
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ดอกไม้, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ดอกไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

 
Visitors: 4,391,834