kohtalu tour เกาะทะลุ ตกหมึก ตกปลา จันทิมา รีสอร์ท

แหล่งธรณีวิทยาที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศมีสภาพที่เหมือนและแตกต่างกันไป ซึ่งบางแหล่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร หรือบางครั้งอาจพบได้น้อยมากทั่วประเทศ วันนี้ ทีมเดลินิวส์ออนไลน์ ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งธรณีวิทยาที่มีความสำคัญและน่าสนใจ และเป็นรูปแบบที่พบได้น้อยมากในประเทศไทย มานำเสนอเพื่อเป็นความรู้ ให้กับคนที่มีความสนใจในด้านนี้ได้รู้จัก

หาดผาแดง หรือ ฝั่งแดง ตั้งอยู่ที่ บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังจะถูกนำมาประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากมีความสวยงามและเอกลักษณ์ส่วนตัว ฝั่งแดง มีลักษณะเป็นแนวหน้าผาสีแดงสูงตระหง่านท้าคลื่นลมทะเล มีลวดลายที่สวยงาม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 20 - 30 เมตรมีผืนทรายชายหาดเป็นสีแดงด้วยเช่นกัน ผสมกันลงตัวกลายเป็นความงดงามและน่าอัศจรรย์

บริเวณฝั่งแดงที่มีหน้าผาขนาดใหญ่สีแดงถ้ากล่าวตามหลักธรณีวิทยาจะบ่งชี้ได้ว่า พื้นที่ตรงนี้มีทางน้ำโบราณกวัดแกว่งเอาตะกอนมาสะสมตัวกัน เป็นลักษณะตะกอนที่หนาทอดตัวลงทะเล และทะเลก็กัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผา เป็นการทับถมกันของหินหลากหลายประเภท มีทั้งตะกอนปัจจุบันยังไม่แข็งตัว สีเหลืองอ่อน ตะกอนดินท้องนา ตะกอนทะเลสีม่วง หลักการเกิดมาจากเมื่อเวลาน้ำท่วมตลิ่ง จะพาตะกอนมาด้วย โดยส่วนที่เป็นท้องน้ำจะเป็นกรวด หลังจากนั้นน้ำก็กวัดแกว่งเปลี่ยนทิศทางเพิ่มขึ้น แล้วก็มีตะกอนทรายปนดินเหนียวมากดทับสะสม ก่อนที่ชั้นตะกอนจะโผล่มาสัมผัสอากาศจะถูกฝังปิดทับอยู่ก่อน หลังจากเปิดออกมาจะมีออกซิเจนเติมเข้าไป และออกซิเจนก็ไปจับตัวกับเหล็กจนเกิดเป็นศิลาแลง

โดยพื้นที่ของฝั่งแดงที่ บ้านฝั่งแดง อ.บางสะพานน้อย จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเหนือ และส่วนใต้ ส่วนเหนือเป็นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว เรียกว่ากึ่งแข็งตัว เรียก ยังเรียกเป็นหินไม่ได้ เป็นกระบวนการเกิดศิลาแลงอายุกว่าแสนปี ส่วนทางด้านใต้เป็นหินทรายแดงที่มีอายุแก่กว่า มีอายุอยู่ในยุคไดโนเสาร์มีอายุราว 240 ล้านปี อยู่ส่วนล่างสุดเป็นฐานรับของหน้าผามีตลอดความยาวของแนวผาสูงโผล่พ้นพื้นมาประมาณ 1 เมตร โดยด้านบนจะปิดทับด้วยตะกอนที่อ่อนกว่าทับถมขึ้นไป ในประเทศไทยสามารถพบแหล่งธรณีวิทยาเช่นนี้ได้น้อยมาก โดยที่เห็นได้เด่นชัดคือที่ จ.ชุมพร และจ.กระบี่

ฝั่งแดง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาด้านธรณีวิทยาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะนอกจากความรู้ทางด้านธรณีวิทยาที่จะได้รับแล้ว ความงดงามทางทัศนียภาพ ทั้งผาสีแดงที่สวยงามจากการถูกกระทำโดยธรรมชาติ และหาดทรายสีแดงที่งดงามไม่เหมือนใคร ทำให้สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประจวบคีรีขันธ์ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างวางแผนในการรองรับไว้ในระดับหนึ่งแล้ว ทั้ง การจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว รวมถึงการเตรียมฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนนำมาเป็นคนให้ความรู้นักท่องเที่ยว และเตรียมแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
Visitors: 191,493

Visitors: 4,391,835