จองทัวร์ ทวาย พม่า เที่ยว ทวายราคาถูก 098-0641749

โปรแกรมการเดินทางสู่เมืองทวาย 3 วัน 2 คืน (ไหว้พระชมเมืองทวาย)

 

sunitjo travel ขอนำท่านออกค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตตะนาวศรี ณ เมืองทวายหรือดะแว (Dawei) เมืองที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพเพียง 330 กิโลเมตร เปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวไปกับเรายังดินแดนแห่งทะเลอันดามันที่ซ่อนเร้นความงามอยู่ในซอกหลืบแห่งเทือกเขาตะนาวศรีมานานนับศตวรรษ นับแต่ยุคบุกเบิกสมัยอาณานิคมอังกฤษที่เคยเป็นสถานที่ตากอากาศขึ้นชื่อของพม่า ทวายกำลังอยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายสู่โลกสมัยใหม่ ก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เราขอนำเสนอโปรแกรมท่องเมืองทวาย 3 วัน 2 คืน ด้วยการพาท่านออกค้นหาเสน่ห์ของเมืองทวาย เมืองที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความงดงามของชายหาดที่ขาวสะอาด บริสุทธิ์ พร้อมสัมผัสกลิ่นอายความเป็นเมืองเก่าแก่ในยุคอาณานิคมอังกฤษ และศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวพม่าที่มีต่อพระพุทธศาสนา ผ่านสถาปัตยกรรมอันงดงามของวัดวาอารามและการกราบไหว้ขอพรของชาวเมืองทวาย

 

วันแรก: ด่านบ้านพุน้ำร้อน – ตัวเมืองทวาย – วัดกะเลอ่องชานดอฉิ่น – วัดเจดีย์หลวงฉ่วยต่องจา

 

08:00 น. พบคณะที่ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นขนาด 10 ที่นั่ง กว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวายเมืองท่าปากแม่น้ำแห่งรัฐตะนาวศรีซึ่งจะเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรีหรือ ‘ตะนิ้นตายี’ ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำและจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ขับผ่านไซต์ งานของบริษัทอิตาเลียนไทยฯที่กำลังก่อสร้างถนนจากท่าเรือทวายถึงชายแดนไทยซึ่งถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ในอนาคตสัมผัสธรรมชาติสวยงามตลอดสองข้างทางสู่ประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก ณ ทวายหรือดะเเว (Dawei)

 

 

 

11:00 น. พักรับประทานอาหารที่ร้านตะนาวศรี ซึ่งตั้งอยู่ตรง หมู่บ้านไอว่าย ใกล้แม่น้ำตะนาวศรีหรือที่ชาวพม่าเรียกว่า แม่น้ำตะหนิ่นต่าหยี่

 

 

12:00 น. ออกเดินทางสู่วัดกะเลอองชานดอฉิ่น เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเกศาของพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ในอดีต การเดินทางไปวัดนี้ใช้ถนนสายเอเชียเส้น AH 112 (เส้นทวาย – ย่างกุ้ง) จะวิ่งผ่านแม่น้ำกะเลอองซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ณ เมือง Kanbauk เมืองที่อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวายประมาณ 80 กิโลเมตรและบริษัทปตท.ใช้เป็นจุดวางท่อก๊าซธรรมชาติตามโครงการยาดานาในอ่าวเมาะตะมะ ณ บริเวณวัดแห่งนี้สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ของเครือข่าย AIS ได้เพราะอยู่ใกล้จุดรับสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัท ปตท.

 

จากนั้น นำท่านไปสักการะวัดพระเจดีย์ ฉ่วย ด่อง จา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่งเป็นวัดเจดีย์ที่ใหญที่สุดในเมืองทวายและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพม่าอีกแห่งหนึ่งในเมืองทวาย ณ วัดแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวพม่าที่นิยมมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในเวลาตอนเย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย Carnival ก่อนนำท่านเข้าพักที่โรงแรม Zayar Htet San ซึ่งเป็นโรงแรมที่เปิดใหม่ ที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย

 

วันที่สอง: ไหว้พระชมเมือง –วัดเหม่วยิท – หาดมอมะกัน

07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08:00 น. นำท่านไปไหว้พระชมเมืองในทวาย โดยเริ่มจาก วัดพระเจดีย์ ชินโมที พญา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ต้นที่พระพุทธองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้ กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพระสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาที่เมืองไจต์คามิ องค์หนึ่งมาที่เมืองไจท์โท (Kyaikto) ส่วนอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดชินโมทีอยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1960 และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านไปสักการะ วัดพระไสยาสถ์ฉ่วยตาเลยอง (Shwethalyaung Daw Mu) อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอน โลกะ ตระภู มีความยาวถึง 74 เมตร สูง 21 เมตร ซึ่งครั้งหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในพม่า

 

 

10:00 น. พาคณะไปสักการะพระเจดีย์วัดเชเป่งคิ้วหรือวัดเชเป่งคยุ เป็น 1 ใน 9 วัดที่เก่าแก่ที่สุดในทวาย และเล่ากันว่าครั้ง หนึ่งเกิดไฟไหม้ใหญ่ในชุมชนละแวกวัดเชเป่งคิ้วและทุกบ้านได้รับความเสียหายเว้นแต่วัดเชเป่งคิ้ววัดเดียวที่รอดพ้นจากไฟไหม้หนนั้น สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ชาวเมืองทวายเป็นอย่างยิ่ง ก่อนพักรับประทานอาหารเที่ยง พาคณะไปสักการะวัดยัดตองมู หรือวัดพระยืน ตามด้วย วัดชานเจดีย์ ซึ่งเป็นวัดไทย ชาวพม่าเรียกว่า “เจดีย์แปดเหลี่ยม” หรือ “พญาชิตเมี่ยว” ณ วัดแห่งนี้ท่านจะเห็นสถาปัตยกรรมของเจดีย์แบบไทยซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองทวายตามด้วยวัดพระเจดีย์ชินโออ๊อ คำว่า ‘โออ๊อ’ หมายถึง นกกาเหว่า ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังวัดฉ่วยต่องจาหรือวัดพระเจดีย์หลวง วัดเจดีย์ชินโออ๊อเป็น 1 ใน 9 วัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองทวายและที่วัดแห่งนี้จะมีจุดอธิษฐานขอพรด้วย

 

 

12:00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารอ่องพีเพ้ล ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยขึ้นชื่อในเมืองทวาย

13:00น. นำท่านไปสักการะขอพรพระเจดีย์ชินตองเถ่ ซึ่งเป็น 1 ใน 9 วัดที่เก่าแก่ที่สุดในทวาย ตั้งอยู่ที่ อำเภอล่องโลงจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปยัง วัดพระเจดีย์ เหม่ว ยิท เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะต้องเดินข้ามสะพานไปประมาณ 150 เมตรซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน กาน หนี่ (Kaan Ni) อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 26 กม.พระเจดีย์ ประดิษฐานพระเกศาของพระพุทธเจ้า และที่วัดแห่งนี้ ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันที่สวยงามในอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจน

 

 

17:00 น. เดินทางสู่หาดมอมะกันเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินและรับประทานอาหารซีฟู้ดริมทะเล ณ ร้าน Silver Sea Restaurant และอิ่มเอมไปกับกุ้งมังกรตัวอวบๆ ใหญ่ ๆ พร้อมสัมผัสความงดงามของหาดมอมะกันที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้า

 

วันที่สาม: ตลาด 100 ปี – ด่านบ้านพุน้ำร้อน

07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

08:00 น. นำท่านชมตลาด 100 ปี (Municipal Market) หรือตลาดเซจีซึ่งสร้างในสมัยยุคอังกฤษ สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวทวายและบรรยากาศของ ตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก ตลอดแนวของตลาดนั้นจะเห็นอาคารบ้านเรือนแบบเก่าๆ เรียงรายกันไป และมีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารแห้ง, เครื่องสำอาง, ผ้าโสร่งหรือลองยี รวมถึงชมรถม้า ที่ยังคงใช้อยู่และหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน ภาพวิถีชีวิตเหล่านี้คงจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะการพัฒนาที่มา พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ เช่น รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ที่กำลังเข้ามาแทนยานพาหนะแบบเก่ามากขึ้น

10:00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับสู่ด่านพุน้ำร้อน

12:00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น ณ หมู่บ้านปะกายี (ข้าวกล่อง + เมนูอาหารพื้นเมือง)

15:30 น. ถึงด่านพุน้ำร้อน นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

 

สิ่งที่ควรเตรียมตัว

1.ยาประจำตัว

2.รองเท้าสวมเข้า – ออก สะดวก (เพราะต้องถอดถุงเท้าและรองเท้าในการเข้าชมวัดต่างๆ)

3.ผ้าปิดปากกันฝุ่น

4.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่

5.สุภาพสตรีไม่สวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวในการเข้าชมวัด

 

โรงแรมและรถตู้ที่ให้บริการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hotel Zayar Htet Sanผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hotel Zayar Htet Sanผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hotel Zayar Htet Sanผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hotel Zayar Htet San

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hotel Zayar Htet San

 

Hotel Zayar Htet San 

No.(566), Ye Yeik Thar Street,, ดาเว, ทวาย, พม่า (

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 8.900 บาท

ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการที่ทวาย

2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

4. ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า

5. ค่าน้ำดื่ม ขนม ผ้าปิดปากกันฝุ่นและผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)

7. ค่าประกันการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกันสองแสนบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดในโรงแรม ค่ามินิบาร์ในโรงแรม

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

เงื่อนไขการจอง

1. จองการเดินทางล่วงหน้า 15 วัน

2. มัดจำ 5,000 บาท ในวันจองทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1. บัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวเท่านั้น

 2 มีที่จอดรถ หน้าด่าน พุน้ำร้อน

 

Visitors: 4,391,833