โปรแกรม 2วัน1คืน ทัวร์ทวาย ประเทศพม่า จองด่วน 09806417491


 

 โปรแกรม 2วัน1คืน ทัวร์ทวาย ประเทศพม่า จองด่วน 09806417491

 

รถตู้ปรับอากาศ         สะอาด ปลอดภัย พนักงานอัธยาศัยดี (พนักงานขับรถส่วนใหญ่พูดไทยได้)

อาหาร                        อาหารมาตรฐานทัวร์มีทั้งอาหารไทย อาหารพื้นเมือง และอาหารทะเล

โรงแรม                      พักที่รีสอร์ทเปิดใหม่ริมหาดมอมะกัน บรรยากาศเงียบสงบ มีห้องนวดและห้องคาราโอเกะไว้บริการ

ไกด์                             เป็นไกด์ท้องถิ่น พูดไทยได้ดี มีความรู้และชำนาญในพื้นที่เมืองทวายและเขตตะนาวศรีอย่างดี

ประกันภัย                  วงเงินประกัน 1,000,000 บาท


08.00  น.               พบคณะที่ ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองท่าปากแม่น้ำ แห่งเขตตะนาวศรี ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ ตะนิ้นตะยี ในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ และจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ขับผ่านไซต์งานของบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ที่กำลังก่อสร้างถนนจากท่าเรือทวายถึงชายแดนไทย ซึ่งถนนสายนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ในอนาคต สัมผัสธรรมชาติสวยงามตลอดสองข้างทาง สู่ประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก ณ ทวายหรือทะแว  ( Dawei )

เที่ยง                    พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย                      ถึงเมืองทวายเมืองเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคสมัยทวารวดี นอกจากเป็นเมืองท่าใหญ่แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่าน

ที่สำคัญอีกหนึ่งเมืองในสมัยโบราณ ท่านจะได้สัมผัสกับอดีตของเมืองไทยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นถนนต้นตาลที่ทำให้นึกถึงภาพจังหวัดเพชรบุรีในอดีต, ตัวเมืองทวายที่ชวนให้นึกถึงเชียงใหม่ในวันวาน ภาพเหล่านี้กำลังเลือนหายไปตามวันและเวลา และอีกไม่นานก็คงเหลือเพียงแค่ความทรงจำเก็บอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเราเท่านั้น  ก่อนเข้าสู่เมืองทวาย  แวะชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน หรือ อนุสาวรีย์กองทัพเอกราช ระหว่างทางเราจะเห็นอาคารบ้านเรือนและอาคารสำนักงานที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จากนั้นนำท่านไปสักการะวัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา  ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาที่เมืองไจด์คามิ องค์หนึ่งมาที่เมืองไจท์โท (Kyaikto) ส่วนอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพรที่วัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ  6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอน โลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ จากนั้นออกสำรวจเมืองทวาย ผ่านตึกรามบ้านช่องเก่าๆ ตลาดพื้นเมือง ท่าเรือขนส่งสินค้าเมืองทวาย และแม่น้ำทวาย

เย็น                         นำท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ ชเว ด่อง จา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่งเป็นวัดเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวาย และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพม่าอีกแห่งหนึ่ง ณ วัดแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวพม่าที่นิยมมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหาดมอมะกันซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ 12 กิโลเมตร ก่อนนำท่านเช็คอินที่โรงแรมริมชายหาดมอมะกัน

ค่ำ                           รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ร้าน SilverSea ณ หาดมอมะกัน ซึ่งมีบรรยากาศคล้ายกับหัวหินและชะอำเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้วก่อนเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

 

 


05.00 น.                ออกสำรวจ ตลาดปลาริมทะเล ณ หมู่บ้าน Thinbawseit (ติ่นโบซิก) ซึ่งเป็นตลาดปลาซื้อขายแบบโบราณ ชาวประมงจะนำปลาที่จับได้มาวางขายบนพื้นทรายและต่อรองราคากันอย่างสนุกสนาน

07.00 น.              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อนำท่านไปชมและสัมผัส ตลาดร้อยปีหรือตลาดเซจี ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษ ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทวาย และบรรยากาศของตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก ภาพวิถีชีวิตเหล่านี้คงจะหมดไปในอีกไม่นาน เพราะการพัฒนาที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ สมควรแก่เวลา นำท่านไปชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใจกลางเมืองทวาย ท่านจะได้เห็นขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างละเอียดพร้อมเลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปให้คนในครอบครัว เพื่อนที่ทำงาน และคนที่รู้จัก เม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเมืองทวายไปยังประเทศจีน อินเดีย และไทย

10.00 น.            เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เย็น                         เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ำร้อน นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและปรอัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่                                                      ท่านละ                    6,900                       บาท

พักเดี่ยว                                                  ท่านละ                    1,800                       บาท

ค่าบริการนี้รวม

1.               ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการที่ทวาย

2.               ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท

3.               ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

4.               ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า

5.               ค่าน้ำดื่ม ขนม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

6.               ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)

7.               ค่าประกันการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.               ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดในโรงแรม ค่ามินิบาร์ในโรงแรม

2.               ค่ากุ้งมังกร (Lobster), ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

3.               ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.               กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง และชำระเงินมัดจำท่านละ  3,000  บาท

2.               ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1.               บัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ

1.               บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

2.               เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3.               เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 4,391,832