จองทัวร์ ทวาย-บ้านพุน้ำร้อน ประเทศพม่า 3 วัน2 คืน 098-0641749

 

                       Sunitjo travel  

                           2/48 หมู่ 5 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210

                                       โทร 098-0641749  แฟ็กซ์ 032-817250

                    email: sunitjo@gmail.com    www.sunitjotravel.com


         **ราคาปกติ 8900**

          


เปิดโลกกว้างทวาย ประเทศ พม่า Dawei Myanmar ก้าวสู่ประชาคม AEC 


 ทวาย พม่าเปิดเมือง ต้อนรับ AEC กับการเดินทางโดยรถยนต์ เริ่มต้นจากด่าน บ้านพุน้ำร้อนกาญจนบุรี ด้วยระยะทาง 150 กิโลเมตร กับเสันทางที่สบายไม่ยากแบบที่คิดใช้เวลาเดินทางเข้าทวาย 4 ชั่วโมงแค่นั้นเอง ก็ถึงเมืองทวาย เมืองประตูสู่การค้าขาย อาหารทะเลสด กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ ปลาทะเล อาหารทะเลทุกชนิด จากทะเลอันดามัน ปลอดภัย ผู้คนอัธยาศัยดีมาก เป็นมืตร มีน้ำใจ บางคนเคยเดินทางมาทำงานที่เมืองไทย สามารถพูดภาษาไทยได้ ทวายเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ มาก่อน ทำให้สถาปัตยกรรม ของรูปแบบ การก่อสร้างบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน ราชการ ก็จะออกแบบไสตร์ฝรั่ง แบบยุโรป มีการอนุรักษ์ บ้านเรือน อาคาร ให้อยู่ในสภาพที่ยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง สวยงาม อลังกาล คิดว่าอีกไม่นาน เมืองทวายน่าจะได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นแหล่งมรดกโลก กับองค์การยูเนสโก้ อย่างแน่นอน สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเยือนเมืองทวาย ก็แนะนำให้มาชม ก่อนที่ทวายจะเปลี่ยนไป เพราะโครงการขนาดใหญ่ ท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรม กำลังจะเกิดขึ้นและดำเนินการแบบต่อเนื่องแล้วหลังจากโครงการได้ หยุดชะงักไประยะหนึ่ง กับ ปัญหาภายในของพม่าเอง ยินดีต้อนรับสู่เมืองทวายของประเทศพม่า เป็นเมืองหลักของเขตตะนาวศรี ตั้งอยู่ห่างจากย่างกุ้งราว 614.3 กม. (381.7 ไมล์) บนฝั่งแม่น้ำทวายด้านเหนือ เมืองมีประชากรราว 139,900 คน (ค.ศ. 2004) เป็นเมืองท่าปากแม่น้ำ อยู่ห่างจากทะเลอันดามันราว 30 กิโลเมตร (18.6 ไมล์) มีน้ำท่วมบ่อยครั้งจากฤดูมรสุม ขนะนี้..การเดินทางเข้าพม่า ที่ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ด่านถาวร จังหวัดกาญจนบุรี เข้าออกได้สะดวก เพียงนำบัตรประชาชน ไทย ไปทำ BORDERPASS กับเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง ก็จะได้ใบผ่านแดนชั่วคราวไปเมืองทวายได้แล้วครับ บัตรนี้สามารถอาศัยอยู่ในทวายได้ 7 วัน หรือ 1 อาทิตย์

ข้อควรจำ พม่า ยังไม่อนุญาติให้รถยนต์ทะเบียนของไทยข้ามฝั่งไปพรหมแดนพม่าครับ ต้องใช้รถยนต์ของพม่าเอง มีบริการที่ด่านชายแดน รถตู้รับจ้าง และบริษัททัวร์ต่างๆก็มีบริการ ที่ด่านชายแดนบ้านพุน้พร้อน แต่ก็ใช้รถทะเบียนพม่าเช่นกัน สำหรับคณะทัวร์ของ sunitjotravel เดินทางด้วยรถส่วนตัวทะเบียนพม่า มีไกท์มาตรฐาน คนพม่าพูดไทยได้ชัดแปะ รู้เรืองการท่องเที่ยวทวายแบบเจาะลึกรู้จริง อธิบายแหล่งท่องเที่ยว ที่กิน ที่พัก ชัดเจน รับประกันความสนุก ทวายก็มีมนต์สเน่ห์ ที่น่าหลงไหลอีกมากมาย ต้องการ เยือนเมืองทวายแบบเจอะลึก ติดต่อเข้ามาครับ www.sunitjotravel.com  098-0641749

 

 

เที่ยวเขตตะนาวศรี – พม่า – ย้อนอดีตเมืองไทยสู่ทวาย – เส้นทางใหม่ กาญจนบุรี – ด่านบ้านพุน้ำร้อน – หาดมอมะกัน – ตลาดเช้ากันนาเส่ – หาดนาปูแล (โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ) – ไหว้พระชมเมือง – ตลาดร้อยปี –  โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ – บ่อพักกุ้งมังกร – ตลาดสะพานปลา –เสิร์ฟกุ้งมังกร  ท่านละ  1  ตัว

 

 รถตู้ปรับอากาศ          สะอาด ปลอดภัย พนักงานอัธยาศัยดี (พนักงานขับรถส่วนใหญ่พูดไทยได้)

อาหาร                        อาหารมาตรฐานทัวร์มีทั้งอาหารไทย อาหารพื้นเมือง และอาหารทะเล (พิเศษ  กุ้งมังกรท่านละ 1ตัว)

โรงแรม                       คืนแรก: พักที่โรงแรมเปิดใหม่ สะอาด และได้มาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและอยู่ใจ     

                                   กลางเมืองทวาย ใกล้ห้างสรรพสินค้าเมืองทวาย (มี  Wifi Internet ฟรี!)

                                   คืนที่สอง: พักที่รีสอร์ทเปิดใหม่ใกล้หาดมอมะกัน บรรยากาศเงียบสงบ มีห้องนวดและห้องคารา       

                                  โอเกะไว้บริการ

ไกด์                             เป็นไกด์ท้องถิ่น พูดไทยได้ดี มีความรู้และชำนาญในพื้นที่เมืองทวายและเขตตะนาวศรีอย่างดี

ประกันภัย                  วงเงินประกัน 1,000,000บาท

วันแรก          ด่านบ้านพุน้ำร้อน – เมืองทวาย – ไหว้พระชมเมือง ไปทอดผ้าป่า ตามโปรแกรม

 

08.00  น.               พบคณะที่ ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี หลังจากตรวจเอกสารผ่านแดนแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ท้องถิ่นกว้างขวาง นั่งสบาย เดินทางสู่เมืองทวาย เมืองท่าปากแม่น้ำแห่งเขตตะนาวศรี ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งในอนาคต นั่งรถเลาะเลียบไปตามแม่น้ำตะนาวศรี หรือ ตะนิ้นตะยีในภาษาพม่า ซึ่งมีสายแร่ทองคำ และจะเห็นชาวบ้านร่อนทองกันอยู่ในน้ำ ขับผ่านไซต์งานของบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ที่กำลังก่อสร้างถนนจากท่าเรือทวายถึงชายแดนไทย ซึ่งถนนสายนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ในอนาคต สัมผัสธรรมชาติสวยงามตลอดสองข้างทาง สู่ประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก ณ ทวายหรือทะแว  ( Dawei )

เที่ยง                    พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย                     ถึงเมืองทวายเมืองเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคสมัยทวารวดี นอกจากเป็นเมืองท่าใหญ่แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่าน

ที่สำคัญอีกหนึ่งเมืองในสมัยโบราณ ท่านจะได้สัมผัสกับอดีตของเมืองไทยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นถนนต้นตาลที่ทำให้นึกถึงภาพจังหวัดเพชรบุรีในอดีต, ตัวเมืองทวายที่ชวนให้นึกถึงเชียงใหม่ในวันวาน ภาพเหล่านี้กำลังเลือนหายไปตามวันและเวลา และอีกไม่นานก็คงเหลือเพียงแค่ความทรงจำเก็บอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเราเท่านั้น  ก่อนเข้าสู่เมืองทวาย  แวะชม อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน หรือ อนุสาวรีย์กองทัพเอกราช ระหว่างทางเราจะเห็นอาคารบ้านเรือนและอาคารสำนักงานที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

15.00  น.               นำท่านไปสักการะวัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา  ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากปูนผสมกับชิ้นส่วนของไม้ศรีมหาโพธิ์ ต้นที่พระองค์ทรงประทับบำเพ็ญเพียรอยู่จนตรัสรู้กล่าวกันว่ามี 4 องค์ มีผู้นำมาประดิษฐานบนแพลอยมาจากลังกา องค์หนึ่งลอยมาที่เมืองพะสิม (Pathein) องค์หนึ่งมาที่เมืองไจด์คามิ องค์หนึ่งมาที่เมืองไจท์โท (Kyaikto) ส่วนอีกองค์หนึ่งลอยน้ำมาถึงเมืองทวายและแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งในเมืองทวาย จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพรที่วัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในทวาย ณ วัดชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu)อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายประมาณ  6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอน โลกะ ตระภู มีความยาว 74 เมตร สูง 21 เมตร และกราบไหว้ขอพรพระทันใจ (นัตโบโบจี) ซึ่งชาวพม่าและชาวมอญเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

17.00  น.            นำท่านเช็คอินที่โรงแรมใจกลางเมืองทวาย ก่อนนำท่านไปสักการะ วัดพระเจดีย์ ชเว ด่อง จา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึ่งเป็นวัดเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทวาย และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพม่าอีกแห่งหนึ่ง ณ วัดแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวพม่าที่นิยมมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเวลาตอนเย็น

19.00  น.               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง   ตลาดร้อยปี – โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ – หาดนาปูแล (โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย) – หาดมอมะกัน – เกาะลอยเซปิ่น (วัดเหม่วยิท) – ชมพระอาทิตย์ลาลับฟ้าที่ทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนม่าร์

 

07.00 น.                มิงกาลาบาเซสวัสดียามเช้าค่ะ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                นำท่านชม ตลาดร้อยปีหรือตลาดเซจี ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษ ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทวาย และบรรยากาศของตลาดที่ยังคงความเป็นอดีตไว้อย่างมาก ภาพวิถีชีวิตเหล่านี้คงจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะการพัฒนาที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ สมควรแก่เวลา นำท่านไปชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใจกลางเมืองทวาย ท่านจะได้เห็นขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างละเอียดพร้อมเลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปให้คนในครอบครัว เพื่อนที่ทำงาน และคนที่รู้จัก เม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเมืองทวายไปยังประเทศจีน อินเดีย และไทย

10.00 น.        เดินทางออกสำรวจเส้นทางชายหาดของเมืองทวาย สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ ที่กำลังจะเปลี่ยนไปบนพื้นที่ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก สถานที่งดงามไปด้วยหาดทรายขาวและน้ำทะเลใส ขับรถเลาะเลียบไปตาม ชายหาดนาปูแล ภาพทะเลผืนงามและความเงียบสงบ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวันริม ณ หาดมอมะกัน (เมนูพิเศษ กุ้งมังกร ท่านละ 1 ตัว)จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยริมหาดมอมะกันซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหัวหินและชะอำเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว

บ่าย               เดินทางไป เกาะลอยเซปิ่น (Se Pin) ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ห่างจากชายฝั่งประมาณ 200 เมตร คล้ายเกาะลอยที่ศรีราชา จ. ชลบุรี ขับไปตามถนนเลียบชายฝั่งทะเล ผ่านป่าโกงกางและหมู่บ้านชาวประมง เซปิ่นเป็นเกาะเล็กๆ ไม่มีชายหาดล้อมรอบ มีสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับตัวเกาะ และมีเจดีย์เหม่วยิทซึ่งประดิษฐานพระเกศาของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่บนเกาะด้วย

เย็น                         นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม Maugmagan Beach Resortริมชายหาดมอมะกัน พักผ่อนตามอัธยาศัยและชมพระอาทิตย์ลาลับฟ้าอันแสนประทับใจ

ค่ำ                           รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Maungmagan Beach Resort อิ่มอร่อยและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามค่ำคืน ภายใต้แสงจันทร์และท้องทะเลอันดามัน ณ ฝั่งประเทศเมียนม่าร์

                           พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ชายหาดมอมะกัน

วันที่สาม   ตลาดสะพานปลา – ตลาดเช้า – ด่านบ้านพุน้ำร้อน

 

05.00 น.                ออกสำรวจ ตลาดปลาริมทะเล ณ หมู่บ้าน Thinbawseit (ติ่นโบซิก) ซึ่งเป็นตลาดปลาซื้อขายแบบโบราณ ชาวประมงจะนำปลาที่จับได้มาวางขายบนพื้นทรายและต่อรองราคากันอย่างสนุกสนาน

 07.00  น.              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเพื่อนำท่านไปชมและสัมผัส ตลาดเช้ากันนาเส่ซึ่งเป็นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผู้คนมากมาย มีสินค้า เช่นอาหารทะเลสด ผัก และผลไม้พื้นเมือง จำหน่ายมากมาย ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวทวายอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพบรรยากาศเมืองทวายยามเช้าก่อนเดินทางกลับด่านบ้านพุน้ำร้อน

10.00 น.            เดินทางออกจากเมืองทวาย เพื่อกลับสู่ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย                        เดินทางถึงด่านบ้านพุน้ำร้อน นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดีภาพและประทับใจ

        อัตราค่าบริการ 

        ท่านละ 8900 บาท

  พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 1800. บาท

 

 

 อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่                                                      ท่านละ                    8,900                       บาทพักเดี่ยว                                                  ท่านละ                    1,800                       บาท

ค่าบริการนี้รวม

1.               ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการที่ทวาย

2.               ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท

3.               ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

4.               ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า

5.               ค่าน้ำดื่ม ขนม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง

6.               ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)

7.               ค่าประกันการเดินทางเป็นหมู่คณะ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.               ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดในโรงแรม ค่ามินิบาร์ในโรงแรม

2.               ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้

3.               ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.               กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง และชำระเงินมัดจำท่านละ  3,000  บาท

2.               ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

ชื่อธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

ธนาคารกรุงศรี

         บางสะพาน

ออมทรัพย์

          3531247249

นาย สุนิต เนตระกูล

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1.               บัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ

1.               บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

2.               เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

3.               เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 4,391,835