รถเช่า เมืองมะริด จองที่พัก เมืองมะริด จองรถตู้ไปมะริด ทวาย จองโรงแรมในมะริด พม่า 098-0641749กรุณากรอกข้อความ...

Mergui was the name given by the British to the southernmost part of Burma. The Mergui archipelago was off-limits to foreigners until 1997; although it is now open for tourism, access is limited as permits are necessary. Therefore it remains largely unexplored.
“Beik” as the locals call their home inhabitants around 300.000 people. It has been a significant port town for centuries. First were people from India to trade with Myeik. Portuguese traders followed later in the 16th century. The town itself was for centuries under the rule of the Kingdom of Siam (Thailand). The Burmese King Alaungpaya reconquered Myeik in the late 18th century. It has been under British rule from 1826 to 1948.
Despite having no beaches Myeik is not lacking with charm. The Thein Daw Gyi Pagoda right in the middle of town offers a splendid panoramic view over the town and the islands. Walking along the streets and can be like on a farm as many goats, chicken, even cows, dogs and cats roaming around. The main attraction however will be you. Myeik has been cut off from the rest of Myanmar for very long time. Overland travel, which is now possible for tourist was prohibited and only possible with special permit.
The city is prime for tourist development. It sits on the shore of the sea compare to Dawei, which is inland. Access to many islands is also possible. Ask immigration staff at the main pier for help in terms of getting a fisherman to get you somewhere to the near islands. The closer islands nearby Myeik have no great beaches as mud and sentiments from the rivers been spilled ashore. However the mangroves are great for bird watching.
The government is trying to put Infrastructure in place on Kadan Island together with a big investor. This development is in great need as the best beaches and dives spots of Archipelago are far away from Myeik. Special licensed boats and permits are needed to go for multiple day excursions.
Get in

By bus
The road to Dawei is now open for foreigners. The bus costs about MYK8,000 and it takes 10 hours for the 200km.
There is also a local bus between Myeik and Kawthoung. Travel agencies charge foreigners MYK20,000 and the whole trip takes about 24 hours without delays. Expect an extremely uncomfortable ride in an old, small, heavily packed bus with 40 seats and 90 passengers. The "road" between Myeik and Kawthoung is actually a long and bumpy dirt track. Especially during the rainy season it is likely that the vehicle gets stuck in the mud. Engine problems and collapsed bridges can cause further delays.
By plane
Myanma Airways has daily flights, and Air Bagan has 3 flights per week, from Yangon. Myanma Airways flights (typically once a week) from Mawlamyine and Kawthoung may also be available - check locally at the local Myanma Airways office.
Air KBZ has daily flights during the tourist high season (beginning October to end of April) which fly from Yangon to Kawthoung (and return) stopping in Dawei and Myeik. Prices for the Myeik to Kawthoung leg start at around USD50.
Flights may be cancelled with little or no advance notice, due to lack of bookings, the weather, or any number of other unpredictable circumstances.
By boat
Fast ferries run daily to/from Kawthoung (c. 6 hours, USD25-45 for foreigners) and most days to/from Dawei to the north (c. 4 hours, USD20-25 for foreigners). Ferries to Kawthoung depart around 07:30 while ferries to Dawei depart around 10:30 or so.
Five Star Line passenger ships may call here (approximately fortnightly) en route from Kawthoung to Yangon and/or vice-versa. Five Star Line have an office opposite the main piers. Foreigners must pay very high prices (c. USD100+) but the first-class 2-berth cabins are quite comfortable.
Get around

On foot, or by motorcycle-taxi or cycle rickshaw.
Longtail boats operate as ferries across the harbour.


Big reclining Buddha (on the island across the harbour).
Lobster farming.
Loading of the fishing boats in the harbour.

Please dress modestly (cover shoulders, knees etc) especially in temples and pagodas.
Kala and Kadan Islands. Immirgration are starting to permit day trips to kala and Kadan Islands on a case by case, arrive at the jetty and ask politely. 

Ask a fisherman to take you to an island for the day. It is not prohibited for foreigners and no special permit is required (as is sometimes written on the internet). The trip will bring you to the nearby islands, which still in the murky mangrove waters of Myeik. Great white sandy beaches you won't find close to Myeik. This day trip shows the beauty of the mangroves and the life of the fishermen. Please dress with commonsense.
Life Seeing Tours - Southern Myanmar is the first proper travel agency in Myeik, which is doing trips to the Mergui Archipelago ranging from one to several days. They are not a live aboard company. Overnight trips will be home stays to benefit the small fishing communities and camping on secluded beaches. Their prices of the boat is shared among the people on the boat max 6 pax. They are a way cheaper then the life aboard cruises from Kawthaung. There office is located in the lobby of Hotel Grand Jade (28-30 Baho Street) about 5-10 min walk from the main jetty near the main market and the clock tower.
Mergui was the name given by the British to the southernmost part of Burma. The Mergui archipelago was off-limits to foreigners until 1997; although it is now open for tourism, access is limited as permits are necessary. Therefore it remains largely unexplored.
“Beik” as the locals call their home inhabitants around 300.000 people. It has been a significant port town for centuries. First were people from India to trade with Myeik. Portuguese traders followed later in the 16th century. The town itself was for centuries under the rule of the Kingdom of Siam (Thailand). The Burmese King Alaungpaya reconquered Myeik in the late 18th century. It has been under British rule from 1826 to 1948.
Despite having no beaches Myeik is not lacking with charm. The Thein Daw Gyi Pagoda right in the middle of town offers a splendid panoramic view over the town and the islands. Walking along the streets and can be like on a farm as many goats, chicken, even cows, dogs and cats roaming around. The main attraction however will be you. Myeik has been cut off from the rest of Myanmar for very long time. Overland travel, which is now possible for tourist was prohibited and only possible with special permit.
The city is prime for tourist development. It sits on the shore of the sea compare to Dawei, which is inland. Access to many islands is also possible. Ask immigration staff at the main pier for help in terms of getting a fisherman to get you somewhere to the near islands. The closer islands nearby Myeik have no great beaches as mud and sentiments from the rivers been spilled ashore. However the mangroves are great for bird watching.
The government is trying to put Infrastructure in place on Kadan Island together with a big investor. This development is in great need as the best beaches and dives spots of Archipelago are far away from Myeik. Special licensed boats and permits are needed to go for multiple day excursions.
Get in

By bus
The road to Dawei is now open for foreigners. The bus costs about MYK8,000 and it takes 10 hours for the 200km.
There is also a local bus between Myeik and Kawthoung. Travel agencies charge foreigners MYK20,000 and the whole trip takes about 24 hours without delays. Expect an extremely uncomfortable ride in an old, small, heavily packed bus with 40 seats and 90 passengers. The "road" between Myeik and Kawthoung is actually a long and bumpy dirt track. Especially during the rainy season it is likely that the vehicle gets stuck in the mud. Engine problems and collapsed bridges can cause further delays.
By plane
Myanma Airways has daily flights, and Air Bagan has 3 flights per week, from Yangon. Myanma Airways flights (typically once a week) from Mawlamyine and Kawthoung may also be available - check locally at the local Myanma Airways office.
Air KBZ has daily flights during the tourist high season (beginning October to end of April) which fly from Yangon to Kawthoung (and return) stopping in Dawei and Myeik. Prices for the Myeik to Kawthoung leg start at around USD50.
Flights may be cancelled with little or no advance notice, due to lack of bookings, the weather, or any number of other unpredictable circumstances.
By boat
Fast ferries run daily to/from Kawthoung (c. 6 hours, USD25-45 for foreigners) and most days to/from Dawei to the north (c. 4 hours, USD20-25 for foreigners). Ferries to Kawthoung depart around 07:30 while ferries to Dawei depart around 10:30 or so.
Five Star Line passenger ships may call here (approximately fortnightly) en route from Kawthoung to Yangon and/or vice-versa. Five Star Line have an office opposite the main piers. Foreigners must pay very high prices (c. USD100+) but the first-class 2-berth cabins are quite comfortable.
Get around

On foot, or by motorcycle-taxi or cycle rickshaw.
Longtail boats operate as ferries across the harbour.


Big reclining Buddha (on the island across the harbour).
Lobster farming.
Loading of the fishing boats in the harbour.

Please dress modestly (cover shoulders, knees etc) especially in temples and pagodas.
Kala and Kadan Islands. Immirgration are starting to permit day trips to kala and Kadan Islands on a case by case, arrive at the jetty and ask politely. 

Ask a fisherman to take you to an island for the day. It is not prohibited for foreigners and no special permit is required (as is sometimes written on the internet). The trip will bring you to the nearby islands, which still in the murky mangrove waters of Myeik. Great white sandy beaches you won't find close to Myeik. This day trip shows the beauty of the mangroves and the life of the fishermen. Please dress with commonsense.
Life Seeing Tours - Southern Myanmar is the first proper travel agency in Myeik, which is doing trips to the Mergui Archipelago ranging from one to several days. They are not a live aboard company. Overnight trips will be home stays to benefit the small fishing communities and camping on secluded beaches. Their prices of the boat is shared among the people on the boat max 6 pax. They are a way cheaper then the life aboard cruises from Kawthaung. There office is located in the lobby of Hotel Grand Jade (28-30 Baho Street) about 5-10 min walk from the main jetty near the main market and the clock tower.

เที่ยวเมืองมะริด ทวาย ตะนาวศรี ประเทศพม่า แบบมืออาชีพ ต้องที่นี่ We are Land operator Go Southern Myanmar and sunitjo travel booking tour 098-0641749


We are Land operator GoSouthern Myanmar and sunitjo travel booking tour 098-0641749
We are the first leading specialized inbound land operator in Southern Myanmar. We have been operating in Southern Myanmar since it was first open up for foreigners in 2013. We are the ground handling agent for many travel agencies from Thailand. We provide highly skilled, energetic and experienced English, Thai, and other language speaking guides. Beside ground tours, we offer all kinds of incentive and custom tours in both Thailand and Myanmar.

Our experienced and dedicated team has extensive knowledge, and offer real value and flexibility, as well as genuine advice and first-hand experience As you browse through our pages, we sincerely hope that you will find out more about us and please feel free to contact us, as we are here to create a memorable program for you and your clients.

We are looking forward to providing you a great experience!

บริษัท ตรีทวาย ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด sunitjo travel

ที่ตั้ง

ตะนาวศรีอยู่ด้านใต้ของประเทศพม่าหรือเมียนม่าร์มีพื้นที่ทั้งหมด 43,328 ตารางกิโลเมตร (16,729 ตารางไมล์) ทิศเหนือติดต่อรัฐมอญ ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ส่วนด้านทิศใต้และตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามัน
ลักษณะภูมิอากาศ
เขตตะนาวศรีมีภูมิอากาศแบบมรสุมร้อนคล้ายกับภูมิอากาศทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยจะมีอุณหภูมิสูงตลอดปี ฤดูแล้งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน และฝนตกชุกในช่วงฤดูมรสุมเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากเทือกเขาตะนาวศรีทำให้มีปริมาณน้ำฝนถึง 120 – 200 นิ้วต่อปีหรือ 1,300 มิลลิเมตรต่อเดือน จนได้ชื่อว่าฝนตกมากเป็นที่สามของโลก
ประวัติศาสตร์
เนื่องจากทวาย มะริด และตะนาวศรีถือเป็นเมืองท่าสำคัญบนทะเลอันดามันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13 และเป็นเมืองหน้าด่านของการศึกสงครามระหว่างไทยกับพม่านับแต่โบราณกาล ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งไทยและพม่าได้ผลัดกันเข้าครอบครองดินแดนแห่งนี้เรื่อยมา ตะนาวศรีปรากฏตัวและมีฐานะเป็นรัฐอิสระก่อนการเกิดอาณาจักรพะโค เมาะตะมะ อังวะ สุโขทัยและอยุธยาและเมืองเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยเนื่องจากเป็นเมืองที่พ่อค้าต่างประเทศทางอินเดียและยุโรปนำสินค้าจากทางเรือขึ้นมาขายในเมืองไทย สินค้าหายากที่ถูกนำมาสู่สยามได้แก่ พรมเปอร์เซีย ม้าพันธุ์เปอร์เซีย หรือม้าเทศและม้าพันธ์อาหรับ เป็นต้น จนมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองที่มีความรู้ความสามารถให้ปกครองดูแล ในปีพ.ศ. 2303 พระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงค์คองบองได้ยกทัพมาตีเมืองทวายซึ่งขณะนั้นแข็งเมืองอยู่ และได้ยกพลตามมาตีเมืองมะริดและตะนาวศรี หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2330 พระบาทสมเด็กพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินท์ได้ยกทัพไปตีเมืองทวายคืนจากพม่าแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาอังกฤษก็เข้ามายืดครองดินแดนแถบนี้และตกเป็นของพม่าที่อยู่ในบังคับของอังกฤษอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2411 เป็นต้นมา

ประชากร

ประชากรของเขตตะนาวศรีมี 1.2 ล้านคน และมีหลากหลายชาติพันธ์ เช่น ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และชาวซาโลนหรือชาวมอแกนแต่ก็มีชาวไทยสยามอาศัยอยู่ทางใต้ของเขตตะนาวศรีด้วย ช่วงก่อนปีพ.ศ. 2394 มีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายลาวอพยพออกจากแดนไทยแถบจังหวัดราชบุรีหนืไปเมืองทวาย เมาะลำเลิง มะริด และตะนาวศรี หลังการเสียดินแดนในเขตตะนาวศรี ชาวไทยสยามที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้จึงกลายเป็นประชาชนชาวพม่าและต่อมาก็พบชุมชนชาวไทยแถวเกาะสองและลุ่มน้ำตะนาวศรี นอกจานั้นยังมีชาวจีนฮกเกี้ยน ไทใหญ่และชาวว้าอาศัยอยู่ในเขตนี้เช่นเดียวกัน
ศาสนาและความเชื่อ
ประชากรส่วนใหญ่ของเขตตะนาวศรีนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเช่นเดียวกับคนพม่าทั่วไปส่วนชาวพม่าเชื้อสายมลายูนับถือศาสนาอิสลามและพบว่าชาวกะเหรี่ยงหลายคนนับถือศาสนาคริสต์อันเนื่องมาจากการเผยแผ่ของมิชชันนารีในยุคอาณานิคม ส่วนชาวซาโลนหรือชาวมอร์แกนยังคงเป็นพวกนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจานั้นชาวตะนาวศรียังมีความเชื่อเรื่องผีหรือนัต (Nat) เหมือนชาวพม่าทั่วไปด้วยเช่นกัน ชาวพม่าเชื่อว่านัตมีทั้งหมด 39 ตน
ภาษา

ในอดีตนั้นประชากรในเขตนี้ใช้ภาษาไทย ภาษามอญ ภาษากะเหรี่ยง และภาษามลายู ว่ากันว่าช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นั้นประชากรส่วนใหญ่ในเขตตะนาวศรีพูดภาษาสยาม แม้นในปัจจุบันนี้ยังมีคำไทยโบราณพบเจออยู่ในภาษาพูดของชาวทวาย เช่นคำว่า ‘คลอง’ ชาวทวายพูดว่า ‘คล่อง’ และคำว่า ‘อ่าง’ ชาวทวายเรียกว่า ‘อ่า’ ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของเขตตะนาวศรีใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารระหว่างกลุ่ม และเป็นภาษาราชการ แต่ภาษาพม่าที่พูดกันนั้นก็มีสำเนียงท้องถิ่นที่ไม่เหมือนชาวย่างกุ้งพูดแต่อย่างใด
เทศกาล

เทศกาลส่วนใหญ่ที่เฉลิมฉลองกันในเขตตะนาวศรีก็คล้ายกับเทศกาลของคนไทย เช่น เทศกาลเดือน 5 หรือ ‘สงกรานต์’ ซึ่งชาวพม่าเรียกว่าเทศกาล ‘ธิงยัน’ (Thingyan) ซึ่งตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปีซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทย มีการสรงน้ำพระ เล่นสาดน้ำ และรดน้ำอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ นอกจากนั้นก็มีเทศกาลออกพรรษาหรือเรียกว่า ‘ตะตินจุ๊ด’ (Thadingyut) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งที่ทวาย มะริด และปะลอ (Palaw) จะมีการแห่พระพุทธรูป 28 องค์ไปรอบเมืองด้วย สำหรับชาวซาโลนหรือชาวมอร์แกนซึ่งอาศัยอยู่ตามหมู่เกาะมะริดซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กๆ ถึง 800 เกาะจะมีเทศกาลของตัวเองในเดือนกุมภาพันธ์ที่เกาะลัมปีหรือลาปี (Lapi) ซึ่งแปลว่า Full Moon ซึ่งจะมีการร้องรำทำเพลงและแข่งเรือ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 4,391,836