นำเข้า ส่งออก สินค้าทุกชนิด จากด่านสิงขร เมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าตะนาวศรี มะริด ทวาย พม่า Import Export Logistics Myanmar 098-0641749

นำเข้า ส่งออก สินค้าทุกชนิด จากด่านสิงขร เมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าตะนาวศรี มะริด ทวาย พม่า Import Export Logistics Myanmar 098-0641749

นำเข้า ส่งออก สินค้าทุกชนิด จากด่านสิงขร เมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าตะนาวศรี มะริด ทวาย พม่า 098-0641749
ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า อ่าวไทย อันดามัน ด่านสิงขร ตะนาวศรี มะริด ทวาย ประเทศพม่า Myanmar

นำเข้า ส่งออก สินค้าทุกชนิด จากด่านสิงขร เมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าตะนาวศรี มะริด ทวาย พม่า  Import Export Logistics Myanmar 098-0641749
สินค้าเกษตร ประมง อาหารทะเล กุ้งมังกร กั้งทะเล ปลาทะเล หมึกสด สินค้าอุตสาหกรรม

คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วและจะสิ้นสุด การรอคอย การขนส่งข้าวแหลมมาลายู มาเลเซียร์ สิงคโปร์ จะไม่ต้องอ้อมเส้นทางสายยาว ข้าม3 ประเทศ เพื่อมาแหลมฉบัง ลดระยะทาง ระยะเวลาได้ อย่างมากและที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายระหว่างการขนส่งทางทะเล ได้อีกด้วย นับเป็นประโยชน์ของคนไทยในชาติ นักธุรกิจ ชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ ที่จะได้ประโยชน์กับเส้นทางการขนส่งสายนี้
พบกับรูปแบบการขนส่งทางบกแบบใหม่ ที่นี่ ด่านสิงขร ตะนาวศรี มะริด ทวาย และเมืองอื่นๆทั่วประเทศพม่า ด้วยการออกแบบไว้อย่างลงตัวจากภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมมือกันผักดันโครงการ
การขนส่ง จากทะเลอ่าวไทยไปอันดามัน ฝั่งอ่าวไทย ด่านสิงขร สู่ เมืองมะริด ประเทศพม่า ตอนล่าง
ซึ่งมีระยะทางที่สั้นที่สุด ในการขนส่งทางบก จากทะเลฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก ด้วยระยะทางแค่ ไม่ถึง 200 กิโลเมตร จากด่านสิงขร ไทย ไปเมืองมะริด ประเทศพม่า
สนใจใช้บริการ ติดต่อเข้ามาได้ครับ รูปแบบชิบปิ้งมืออาชีพ บริการทั้งฝั่งไทยและพม่า
ในอนาคตอันไกล้นี้ เปิดเป้นด่านถาวรแน่นอนครับ การขนส่งเริ่มคึกคัก จากนักลงทุน ห้างร้าน บริษัทที่ค้าขายกับเมือง มะริด ทวาย อยู่เดิม ก็เริ่มมองหาและเปลี่ยนเส้นทาง การขนส่ง มาที่ด่านสิงขรแล้วจำนวนมาก นับเป็นข้อดี และเป็นประโยขน์อย่างมหาศาล
และเราจะก้าวข้ามการขนส่งทางบก เส้นทางสาย ด่านสิงขร บ้านมูด่อง ตะนาวศรี มะริด ไปด้วยกัน

Visitors: 4,391,833