ต่อวีซ่าชาวยุโรป อเมริกา Immigration Visa ขอใบอนุญาติต่อวีซ่า ชาวต่างประเทศ ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ไปฝั่งพม่า Thai- Myanmar Visa Border 098-0641749

ต่อวีซ่าชาวยุโรป อเมริกา เอเซีย Visa Europe America Asia Immigration Visa Khanchanaburi-Thailand- Myanmar Border Service

ทำเรื่องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรประเทศไทย เพื่อเดินทางข้ามแดนไปประเทศที่ 3 ที่ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เพื่อเดินทางต่อไปที่ด่านชายแดนพม่า Myanmar Border แล้วดำเนินการทำเรื่องกลับเข้าประเทศไทยใหม่ เพื่อกลับเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยต่อไปได้อีก โดยที่ไม่ต้องนั่งเรื่องบินกลับไปที่ประเทศของตนเอง แล้วทำเรื่องเพื่อกลับเข้ามาใหม่ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเงินทอง และเสียเวลาของท่านมาก ตามที่ระยะเวลาพำนักในประเทศไทยได้ต่อไปอีกกี่วัน แล้วแต่ทางสถานทูตของแต่ละประเทศกำหนด ปรึกษาขอใบอนุญาติต่อวีซ่า ชาวต่างประเทศ ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ไปฝั่งพม่า Thai- Myanmar Visa Border Service  โทร 098-0641749

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 4,391,833